First Flights 2016

First Flights 2016

EAS gratuliert herzlich zu den Erstflügen 2016
First Flights Page
HB-YOU_05 HB-YMP_cr IMG_5271 1stflt_yiw_01
  • 15. Nov 2016 Birrfeld LSZF HB-YIW KITFOX 4 Pilot T. Müller / Builders: EAS Kitflyers, K.Knecht,R.Flury
  • 24. Jun 2016 Speck LSZK HB-YOU Carbon Cub Pilot / Builder Max Degen
  • 28. Apr 2016 Birrfeld LSZF HB-YMP RV-7A Pilot Tony Birrer / Builder Dominik Stadler
  • 28. Apr 2016 Lommis LSZT HB-YPO KITFOX S7SS Pilot / Builder Daniel Lutz