First Flights 2020

First Flights 2020

EAS gratuliert herzlich zu den Erstfl├╝gen (Erstfahrt) 2020

First Flights Page
   
  • 09. Apr 2020 Andwil-Gossau, Cloud-Hopper HB-QZT, Builder and Pilot Stefan Zeberli
  • 07. July 2020 Speck-Fehraltdorf LSZK, RV-12iS HB-YPL Builder and Pilot Charly Kistler